4
Your Rating
التقييم
Average 4 / 5 out of 483 total votes.
الترتيب
6th, it has 447.9K monthly views
اسماء ااخرى
星武神诀 (Chinese); Xing Wu Shen Jue (Novel); Xīng Wǔ Shén Jué; Tinh Võ Thần Quyết; Tinh Vũ Thần Quyết ,
المؤلف
الرسام
التصنيف
النوع
أكشن , خيال , رومانسي , شونين , فنون قتال , مغامرات